Ankieta dot. wstępnych propozycji projektów/kategorii wsparcia), które powinny zostać uwzględnione w kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD.