Pionem ochrony informacji niejawnej kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

Zadania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wykonuje Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rekreacji i Zdrowia.
 1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 2. Do zadań Pełnomocnika należy:
  1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu.
  4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  5. Okresowa kontrola ewidencji ,materiałów i obiegu dokumentów,
  6. Opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
 3. Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Kierownik kancelarii tajnej. Do zadań Kierownika kancelarii tajnej należy prowadzenie spraw związanych z tajną kancelarią.