Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej poświęconej Białej Księdze: www.spbn.gov.pl