Urząd Miejski w Gorzowie Śl. podaje do wiadomości, że: osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń w celu oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) w uprawach rolnych są :
Koło Łowieckie SŁONKA” Nr 4 w Byczynie ul. Brzozowa, 24 46-220 Byczyna 
 
1.      
Wiener Piotr, zam. ul. Piaskowa 9, 46-310 Gorzów Śl. telefon nr 34/359-60-94   
dotyczy wsi Kobyla Góra, Pakoszów, gosp. Rybota Konrada
2.      
Pan Heik Ferdynand zam. Gorzów Śl. ul. Grzybowa 6  telefon  nr034 359-46-41
na terenie wsi (sołectw): Budzów, Zofiówka, Dębina, Karłów,     Pawłowice, gospodarstwo Pana Andrzeja Kotowicza
3.      
 
 
Czapor Paweł zam. Roszkowice 81A , 46-220 Byczyn telefon nr 077 414-60-37, 0660026464
 
na terenie wsi (sołectw): Gorzów Śl., Nowa Wieś, Goła , Krzyżanowice.
Koło Łowieckie „PONOWA” Gorzów Śl. ul. Kolorowa 18
 
1.      
Włoch Rafał zam. Gorzów Śl., ul. Krótka 2 telefon nr 034 359-45-62
 
2.      
Biały Henryk Gorzów Śl. ul. Piłsudskiego 32, telefon nr 034 359-4255
 
3.      
Prezes Włodzimierz Lipski   Uszyce,  telefon nr  034 359- 34- 81
na terenie wsi ( sołectw): Zdziechowice, Uszyce
Koło Łowieckie „TROP” Kościeliska Pan Chmielniak Grzegorz Świercze ul. Częstochowska 15/22
 
1.      
Kubacki Ireneusz zam. Kozłowice ul. Gorzowska 6/1  telefon 04 359 – 31- 07, 604 379- 690
na terenie wsi ( sołectw): Pawłowice, Kozłowice, Skrońsko,  Więckowice, Jastrzygowice, Dębina
2.       
Pacek Henryk zam. Boroszów, telefon 034 357 -523
3.       
Dubas Henryk zam. Kościeliska, telefon 600-675-973
Koło Łowieckie Nr 9 „BRZEZINA” 45-846 Opole, ul. Zamiejska 7
 
1.
 
Jadwiga Starzec zam. ul. Ks. J. Pojdy 5, 44-213 Rybnik na terenie wsi: Jamy
Jednocześnie informuję, że zainteresowani właściciele ( rolnicy) zobowiązani są dokonywać zgłoszeń powstałych szkód w uprawach lub płodach rolnych:
indywidualnie lub zbiorowo
- pisemnie
- w terminie nie późniejszym niż w ciągu siedmiu dni od dnia powstania szkody, do wymienionych powyżej przedstawicieli Kół Łowieckich.
 
 
 
 
 Burmistrz Gorzowa Śl.
                                                        mgr inż. Artur Tomala