I N F O R M A C J A

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim informuje, że w związku z przebudową drogi krajowej nr 45,42 (sieć wodociągowa) w dniu 19 kwietnia 2013r w godzinach od 800 do 1500 wystąpi brak dostawy wody w miejscowości Gorzów Śląski ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego, ul. Miarki.

W związku z powyższym jest uruchomiony zastępczy punkt poboru wody:

- ujęcie wody w Gorzowie Śląskim ul. Towarowa 4.

Za związane z tym utrudnienia, przepraszamy.