BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO, informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku  „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym
w Gorzowie Śląskim”.


koniec tekstu promocyjnego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2012 roku

 

    BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO,

informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr  234, poz. 1536 ze zm.),  na terenie Gminy Gorzów Śląski:


 „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych starszych i niepełnosprawnych w domu
oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym
w Gorzowie Śląskim”.


Realizację zadania powierzono "Caritas" Diecezji Opolskiej, ul Szpitalna 5a,
45-010 Opole.

Wysokość środków na realizację zadania w roku 2012 wynosi -76 000,00 zł.