Chrońmy swoje pola od GMO
 
W wielu krajach GMO spowodowało:
·         Bankructwo rolników
·         Utratę ziemi drobnych gospodarstw
·         Superchwasty – zwiększenie kosztów upraw
·         Nieodwracalne skażenie innych upraw
·         Wyginięcie pszczół i pożytecznych owadów
·         Wiele chorób ludzi i zwierząt
·         Korzyść mają tylko korporacje – rolnik staje się bankrutem
Od  28  stycznia  2013 r  w  Polsce  obowiązuje  również  zakaz  upraw  GMO.
 
Każdy rolnik, który wysieje uprawy GMO – jego plantacja zostanie zniszczona na jego koszt oraz zapłaci on 200% wartości nasion jako karę
Rozporządzenie Rady Ministrów RP z dnia 28.01.2013r.
 
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO  więcej o GMO   www.icppc.pl
         www.gmonie.pl      
                                                       
Jak uchronić pola przed GMO
Przeczytaj ten apel, aby wiedzieć dlaczego to takie ważne.
·         Badania naukowe o szkodliwości GMO spowodowały, że już 10 krajów Europy i wiele na świecie zakazało upraw takich roślin.
·         28 stycznia 2013 roku Rząd RP pod żądaniem rolników i konsumentów żywności wprowadził zakaz upraw GMO. Oznacza to, że każdy, kto wysieje materiał siewny GMO zapłaci karę 200% wartości nasion oraz, że taka uprawa zostanie zniszczona na koszt rolnika. (Nasiona GMO są w sprzedaży. Niestety takie jest aktualne prawo)
·          Badania naukowe i tragedie wielu rolników w innych krajach, którzy namówieni przez koncerny uprawiali rośliny GMO, pokazują jakie są szkodliwe skutki takich upraw.
1.       W takich krajach jak USA, Kanada, Argentyna, Indie i wiele innych z powodu upraw GMO wiele gospodarstw zbankrutowało i ich ziemie przejęły korporacje, a wielu rolników dotkniętych tą tragedią odebrało sobie życie.
2.       W samych tylko Indiach ponad 250 tys. rolników dotkniętych globalizacją i uprawami GMO straciwszy swoją ziemię popełniło samobójstwo, a w Argentynie 300 tys. farmerów straciło ziemię i pracę i zostało zmuszonych do emigrowania ze swoimi rodzinami za chlebem do miast.
3.       Rumunia wprowadziła uprawy GMO i teraz wszystkimi sposobami próbuje wycofać się z tego pomysłu, dlatego że tak wiele to spowodowało szkód dla całego kraju, a w szczególności rolników.
4.       Udowodniono, że gdy raz zainfekuje się daną okolicę uprawami GMO jest to proces nieodwracalny na wiele pokoleń, a może na zawsze.
5.       Koncern Monsanto (producent GMO) płaci ogromne kary za przekupstwa rządów, aby wprowadzić w tych krajach GMO i zainfekować ich rolnictwo dla swoich korzyści.
6.       Uprawy GMO niszczą bezpowrotnie tradycyjne nasze uprawy krzyżując się z nimi, które przez to stają się GMO, a wówczas Koncerny mają prawo żądać od rolników opłaty, jako za swój patent w każdym kolejnym roku nawet, jak wysiejemy w następnym roku własne nasiona.  
7.       Udowodniono, że uprawy GMO nie zwiększają plonu, a wręcz go obniżają w kolejnych latach.
8.       Uprawianie roślin GMO powoduje powstanie superchwastów, które z każdym rokiem coraz trudniej zniszczyć nawet bardzo dużymi dawkami herbicydów, powodując coraz większe koszty u rolników (zarabiają tylko koncerny).
9.       Udowodniono, że pyłek z roślin GMO jest toksyczny dla pszczół i wielu pożytecznych owadów.
10.    Plony pochodzące z GMO powodują zarówno u ludzi jak i u zwierząt zaburzenia wzrostu i wagi, zaburzenia odporności na choroby, coraz większą bezpłodność w kolejnych pokoleniach, uszkodzenia trzustki, wątroby, jąder i wielu innych narządów, liczne alergie u ludzi i zwierząt. Szczury i myszy karmione GMO w 3 pokoleniu rodzą się martwe.
11.    Naukowcy znajdują coraz to nowe dowody na to, że spożywanie produktów GMO powoduje groźne skutki zarówno dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Efekt niezależnych badań jest coraz bardziej przerażający.  
Co mogę zrobić i jak mogę zadbać o Ziemię i rodzinę, aby nie spotkała Nas tragedia innych krajów, które pozwoliły na uprawę roślin GMO?
1.       Sprawdzaj dokładnie, czy materiał który siejesz ma na opakowaniach napis: „nasiona wolne od modyfikacji genetycznej” i kupuj nasiona tylko tak oznaczone.
2.       Gdy już kupiłeś nasiona bez oznakowania, że są wolne od GMO albo są GMO to masz je prawo zwrócić i otrzymać zwrot pieniędzy.
3.       Dopilnujmy razem, aby ci którzy chcieliby w naszej okolicy zasiać GMO nie mogli tego zrobić i nie mogli zniszczyć naszych upraw, naszej ziemi i narazić życie, i zdrowie naszych rodzin.
4.       Mamy prawo pytać i wiedzieć, co sieją nasi sąsiedzi, szczególnie duże gospodarstwa. Mamy prawo chronić i troszczyć się w ten sposób o własne uprawy, aby nie dopuścić do ich zainfekowania GMO. Tak  stało się w USA, Kanadzie, Indiach, Argentynie i wielu innych krajach i rolnicy ci utracili swoją ziemię.
5.       Musimy chronić się sami i razem nie dopuścić, aby ktokolwiek w Naszej Gminie siał uprawy GMO – informujmy o takich podejrzeniach władzę - to jest troska o naszą ziemię. Domagajmy się zgodnie z prawem zniszczenia takich upraw.
6.       Chrońmy naszą zdrową i ekologiczną żywność, którą teraz chcą kupować konsumenci w całej Europie, gdyż ich pola są już zatrute chemią. Chcą ją kupować dlatego, że u nas nie ma jeszcze GMO. Teraz wprowadza się już w Europie znakowanie żywności, że jest „wolna od GMO” i za chwilę nikt nie będzie chciał kupić naszych plonów, jeżeli zainfekujemy nasze pola GMO.
7.       Nie dopuśćmy, aby największy atut Polski – zdrowa żywność – był zniszczony przez GMO.
8.       Uczmy się na tragedii innych krajów, w których GMO spowodowało tak duże straty. Sami nigdy nie dopuśćmy do tego w naszym kraju.
9.       Nie pozwólmy, aby wyginęły nasze pszczoły i inne pożyteczne owady, bo gdy wyginą pszczoły ludzie wyginą kilka lat po nich.
10.    Nie dopuśćmy do skażenia naszych pól GMO, abyśmy nie musieli już zawsze płacić wielkim koncernom za ich opatentowane nasiona.
11.    Nie pozwólmy zatruć naszej żywności uprawami GMO, które powodują wiele nowych chorób, bo już tych, które mamy nie ma kto leczyć.
12.    Nie dopuśćmy, aby nasze dzieci i wnuki stały się bezpłodne.
13.    Bądźmy mądrzy przed szkodą, patrząc na tragedie innych krajów i zadbajmy sami o naszą ziemię, zdrowie naszych rodzin, różnorodność naszej przyrody, nasze zdrowe jedzenie. To jest nasza odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, naszych dzieci, wnuków i ich dzieci.
Nikt tego za nas nie zrobi. Koncerny, które chcą zainfekować naszą ziemię GMO myślą tylko o swoim interesie, na co są dowody tragedii rolników w innych krajach.
Anna Szmelcer                                                                                                           więcej info o GMO  www.icppc.pl
Prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO  www.gmonie.pl