W Senacie RP 7 czerwca b.r. odbył się uroczysty finał XI edycji Konkursu "Sołtys Roku" organizowanego przez "Gazetę Sołecką" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP Gogdana Borusewicza. Trzynastu najlepszych sołtysów w kraju zostało uhonorowanych tytułem "Sołtys Roku 2012"

 Podczas konferencji uhonorowano lauratów Konkursu "Sołtys Roku" dwunastu sołtysów z całego kraju otrzymało równorzędne tytuły "Sołtys Roku 2012". Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Joanny Iwanickiej redaktor naczelnej "Gazety Sołeckiej", uhonorowała nagrodą specjalną seniorkę ERYKĘ JONEK-sołtyskę Pawłowic, która od 37 lat wspaniale przewodzi swojej wsi.

Dariusz Młotkiewicz sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP przekazał wszystkim uhonorowanym sołtysom listy gratulacyjne od prezydenta Bronisława Komorowskiego, skierowane indywidualnie do każdego z nich.

Gazeta Sołecka, nr 7(247), str. 4-5