W dniach 24-26 października 2013 roku Agencja Rynku Rolnego oferuje udział w Międzynarodowych Targach: WYSTAWA AGROKOMPLEKS 2013 w KALININGRADZIE

koniec tekstu promocyjnego

 

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej, rolniczej oraz
przemysłu rolno-spożywczego zainteresowanych rynkiem Federacji Rosyjskiej do wzięcia
udziału w XVI Wystawie AGROKOMPLEKS 2013 w dniach 24-26 października 2013 r.
w Kaliningradzie.
Obwód Kaliningradzki zainteresowany jest pogłębianiem współpracy w dziedzinie rolnictwa
z partnerami z Polski, zarówno handlowej, jak i inwestycjami w przetwórstwo rolnospożywcze.
Polskie produkty cieszą się wśród mieszkańców obwodu dużym
zainteresowaniem i uznaniem, a władze obwodu deklarują pomoc polskim przedsiębiorcom.
Udział w wystawie AGROKOMPLEKS będzie okazją dla polskich przedsiębiorców do
zaistnienia na sąsiedzkim, bliskim kulturowo i perspektywicznym rynku Obwodu
Kalingradzkiego, a także całej Federacji Rosyjskiej.
Do udziału w wystawie AGROKOMPLEKS zaproszeni są:
· producenci żywności i napojów,
· producenci urządzeń i sprzętu dla przemysłu spożywczego,
· producenci pojemników i opakowań,
· producenci maszyn i urządzeń rolniczych, agrochemii,
· specjaliści uprawy zbóż i ziemniaków oraz ich przechowywania,
· inwestorzy w sektor mleczarski, hale i park maszynowy, uprawę warzyw, hodowlę
trzody chlewnej.
W ramach wsparcia polskich producentów żywności oraz maszyn Agencja Rynku Rolnego
wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kaliningradzie
organizuje na Targach AGOKOMPLEKS 2013 stoisko narodowe o łącznej powierzchni 64
m2.
Oferta ARR obejmuje:
1. nieodpłatne udostępnienie powierzchni wystawienniczej na stoisku narodowym -
miejsce do prezentacji oferty/wyrobów zainteresowanego przedsiębiorcy oraz
odbywania spotkań biznesowych z kontrahentami rosyjskimi.
2. udział w zorganizowanej przez ARR Regionalnej Konferencji Przedsiębiorców
Branży Rolno-Spożywczej (drugi dzień wystawy), podczas której będzie można
zaprezentować swoją firmę. Rosyjski urząd celny przedstawi aktualne warunki obrotu
towarowego produktami rolno-spożywczymi, zaś przedsiębiorcy obecni już na rynku
rosyjskim podzielą się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej działalności.
Koszty własne przedsiębiorcy obejmują:
· Transport produktów i materiałów promocyjnych na stoisko;
· Koszty zakwaterowania (pokój jednoosobowy - 3000 rubli za dobę tj. około 320
PLN).
o Koszty podróży oraz wizy (koszt rosyjskiej opłaty wizowej wynosi 154 PLN).
o Koszt ubezpieczenia zdrowotnego z pokryciem €30 000 ważnego na terenie
Federacji Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji.
Pomoc ze strony ARR obejmuje również bezpłatną rezerwację hotelu.
Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą proszeni są o zgłoszenie swojej firmy i formy ekspozycji
oraz liczby osób w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.
Kontakt:
Agencja Rynku Rolnego - Oddział Terenowy w Olsztynie
e-mail: olsztyn@arr.gov.pl
tel. +48 89 535 47 23 faks: +48 89 527 92 49