koniec tekstu promocyjnego

Za pośrednictwem Stowarzyszenia "Dolina Stobrawy" uprzejmie informujemy o  kolejnym konkursie grnatowym w ramach programu  "Działaj Lokalnie" .

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego i działających na terenie gminy: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork ( z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn.

W ramach w/w konkursu Ośrodek przyznaje granty w kwocie maksymalnie 6 tysięcy.

Wnioski należy dostarczać lub przesłać wraz z wersją elektroniczną w dniach 30.03.-13.-4.2-12r. na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" ul. XXX-lecia 5, 46-311 Kujakowce Górne.

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem dostepne na stronach Stowarzyszenia: www.dolinastobrawy.pl , www.stobrawskiinkubator.pl

Wszystkich zainteresowanych  zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 marca 2012r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Więcej informacji w załączniku lub pod numerem telefonu: 77/413 11 38