Fundacja Kronenberga organizuje konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

koniec tekstu promocyjnego

Fundacja Kronenberga organizuje konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

W załączniku  informacja o konkursie prowadzonym dla mikroprzedsiębiorców.

W ramach konkursu główna nagroda wyniesie 40 000 zł.