Referat Organizacyjny   /OR-I/

Sekretariat Burmistrza/ dziennik podawczy UM
pok. 1

Burmistrz Gorzowa Śląskiego- Artur Tomala
pok. 2

Sekretarz Miasta- Marian Grajcarek
pok. 3

tel.: 34  35 05 710
            35 05 712
            35 05 715-717
fax.: 34 35 05 710 wew. 42
um@gorzowslaski.pl

 

Referatem kieruje Sekretarz realizując zadania własne i zlecone.

  1. Do kompetencji i zadań referatu należy:

 

a) obsługa Rady Miejskiej

b) kadry,

c) sprawy administracyjno - organizacyjne,

d) sprawy gospodarcze,

e) obsługa prawna.