pok. nr 21, 22, 23

Kierownik Referatu- Marcin Grabowski nr wew. tel. 38

tel.: 34/ 35 05 710
             35 05 712
             35 05 715-717
wew. 36,54,57,58
fax.: 34/ 35 05 710 wew. 42
um@gorzowslaski.pl

Do kompetencji i zadań referatu należą:

  • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym,
  • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi, 
  • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem złożami i kopalinami
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, miejsc pamięci i pomników