pok. 24, 25

Kierownik Referatu- Tomasz Olejnik, nr tel. wew. 37

tel.: 34/ 35 05 710
             35 05 712
             35 05 715-717

wew. 37, 35, 55
fax.: 34/ 35 05 710 wew. 42
um@gorzowslaski.pl

   Do podstawowych zadań referatu należy prowadzenie spraw w zakresie  :

a)      obronności,

b)      obrony cywilnej,

c)      zarządzania kryzysowego,

d)     ochrony przeciwpożarowej,

e)      współdziałania z organizacjami pozarządowymi,

f)       wspieranie kultury fizycznej,

g)      wspierania gospodarki i rynku pracy,

h)      działalności gospodarczej,

i)        wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

j)        gospodarowania mieszkaniami i lokalami,

k)      promocji gminy,

l)        pozyskiwania środków z funduszy europejskich,

m)    realizacja programów rządowych .