pok. 26

Kierownik Refartu i Urzędu Stanu Cywilnego- Donata Orzeszyna- Gajewska, nr wew. tel. 39

Urząd Stanu Cywilnego bezpośredno podlega Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

tel.: 34/ 35 05 710
             35 05 712
             35 05 715-717
fax.: 34/ 35 05 710 wew. 42

wew. 39,67
um@gorzowslaski
.pl

Do kompetencji i zadań referatu należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie:

 

a)      urzędu stanu cywilnego,

b)      ewidencji ludności,

c)      organizacji wyborów i referendów,

d)     ochrony zdrowia,

e)      kancelarii materiałów niejawnych.