46-310 Gorzów Śląski,
ul. Nowa 2, Kozłowice
tel.: 34/ 35 93 026

 

koniec tekstu promocyjnego

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Nowa 2, Kozłowice
tel.: 34/ 35 93 026
e-mail.: pspkozlowice@gmail.com
www.pspkozlowice.pl
Dyrektos PSP: Łucja Pollok