46-310 Gorzów Śląski
ul. Parkowa 2
tel.: 34/ 35 94 024

 

koniec tekstu promocyjnego

46-310 Gorzów Śląski
ul. Parkowa 2
tel.: 34/ 35 94 024
e-mail.: parkowyskrzat@wp.pl
www.parkowyskrzat.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Irena Olejnik

Oddział Zamiejscowy w Skrońsku
46-310 Gorzów Śląski,
Skrońsko 50
tel.: 34/ 35 93 205