46-310 Gorzów Śląski
ul. Nowa 7, Kozłowice
tel.: 34/35 93 021

 

koniec tekstu promocyjnego

46-310 Gorzów Śląski
ul. Nowa 7, Kozłowice
tel.: 34/35 93 021
e-mail.: przedszkolekozlowice@op.pl
Dyrektor: Lidia Jung

Oddział Zamiejscowy w Pawłowicach
46-310 Gorzów Śląski,
Pawłowice 25
tel.: 34/ 35 93 098

Oddział Zamiejscowy w Jamach
46-310 Gorzów Śląski,
Jamy 61
tel.: 34/ 35 93 204

Oddział Zamiejscowy w Jastrzygowicach
46-310 Gorzów Śląski,
Jastrzygowice 23
tel.: 34/ 35 94 197