Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie Śląskie Asy Turystyki, który dotyczy gmin, powiatów, zabytków, imprez kulturalnych województw opolskiego i dolnośląskiego!

 

koniec tekstu promocyjnego

 

Uprzejmie przypominamy!

 

Od miesiąca marca miesięcznik „Wrocławianin- magazyn Polski zachodniej i południowej” rusza z esemesowym plebiscytem „Śląskie Asy Turystyki” (zakończy się na miesiąc przed wyborami samorządowymi), który obejmie swym zasięgiem województwa dolnośląskie i opolskie. Patronat honorowy nad plebiscytem objęli marszałkowie- dolnośląski Rafał Jurkowlaniec i opolski- Józef Sebesta.

W naszym esemesowym plebiscycie czytelnicy „Wrocławianina” (oczywiście także mieszkańcy gmin dolnośląskich i opolskich) będą głosowali na następujące kategorie:

Najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym gminy;

Najatrakcyjniejsze powiaty;

Najciekawsze i najlepiej zorganizowane imprezy turystyczno- rekreacyjno- kulturalne;

Najbardzie przyjazne hotele, pensjonaty i schroniska,

Najciekawsze zabytki.

Jak głosować?

W plebiscycie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Wystarczy wysłać SM na nr tel. 7148, a jego treści wpisać: as.(nazwa gminy) np. as.gmina Gorzow Slaski, względnie as.(nazwa zabytku) na. as.300 letni dzwon w Gorzowie Slaskim. Analogicznie można głosować w pozostałych kategoriach- na powiat, imprezę, hotel itp. Oddanie głosu SMS oznacza zgłoszenie danej gminy, powiatu imprezy itd. do udziału w plebiscycie Śląskie Asy Turystyki lub kolejny punkt w rankingu, jeśli ktoś wcześniej na daną jednostkę, obiekt zagłosował. W treści SMS nie należy używać polskich znaków (ą, ę, ó, ł, ś itp.). Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS to 1 zł netto (1,23 z VAT). Co miesiąc zatelefonujemy do jednego z głosujących i prześlemy mu 100 zł.

Szczegóły konkursu zostaną także opublikowane w marcowym wydaniu „Wrocławianina” oraz na stronie internetowej www.wroclawianin.pl

 Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w naszej pozytywnej zabawie oraz zgłaszania swoich kandydatów!

W przypadku szczegółowych pytań proszę o kontakt telefoniczny Lu mailowy:

Z wyrazami szacunku

Renata Jastrzębska

Koordynator plebiscytu „Śląskie Asy Turystyki”

Grupa Wydawnicza „Wrocławianin”

ul. Energetyczna 14

53-330 Wrocław

tel. 71/ 791-13-62

kom. 503-102-730

renata.jastrzebska@wroclawianin.pl

www.wroclawianin.pl