Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie VIII" 2014 ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce trwa od 22 kwietnia do 23 maja 2014 roku.

koniec tekstu promocyjnego

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie VIII" 2014

Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu "Dzialaj Lokalnie VIII" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn. 

W ramach konkursu Ośrodek Działalj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych na realizajće projektów, które: 

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, 
  • maja jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, 
  • przewidują takie działania, które będa kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, 
  • będą realizowane wspólnymi siłami miedzjańców i instytucji życia lokalnego- samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, 
  • będą umiejętnie i w sposób przmyślany angażowały zasoby lokalne- naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • będą realizowane między 01 czerwca 2014 roku a 08 lutego 2015 roku. 

​Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/ lub poprzez stronę www.dolinastobrawy.pl (baner "Złóż wniosek" na stronie głównej) w dniach od 22 kwietnia do 23 maja 2014 roku.

Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne sa na stronach Stowarzyszenia: www.dolinastobrawy.pl, www.stobrawskiinkubator.pl oraz w biurze Stowarzyszenia.

Szczegółowych informacji udziala Ośrodek Działaj Lokalnie:
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Dolina Stobrawy" 
46-200 Kluczbork, ul. Rynek 1
 
tel.: 77/ 413 11 38 lub 530 111 550
e-mail.: biuro@dolinastobrawy.pl