Burmistrz  Gorzowa Śląskiego ogłasza  otwarty Konkurs ofert, na realizację w 2014 roku niżej wymienionych zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 w/w ustawy, na terenie Gminy Gorzów Śląski.

koniec tekstu promocyjnego

Zadanie 1 Wykonanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, oraz świadczenie usług rehabilitacyjnych prowadzonych w gabinecie rehabilitacyjnym w Gorzowie Śląskim.

 

Zadnie 2 -  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu