Uprzejmie informuję o dostępnej pod adresem www.opolskie.pl w zakładkach: kultura, sport i turystyka elektronicznej wersji KALENDARZA IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA ROK 2014. Zamieszczone wydarzenia zostały podzielone na kategorie tematyczne i uszeregowane chronologicznie.