do 15 kwietnia organizacje pozarządowe mogą składać wnioski wstępne na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. Zaktualizowany podręcznik i wzona pobrać ze strony www.ngofund.org.pl

W drugiej edycji konkursu na dotacje przeznaczono 9 mln. euro. Wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys., z przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł. 

 

Co nowego w II edycji?
- Obszary tematyczne pozostaja bez zmian. Czyli na dobrze przemyślana projekty z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz skierowane do dzieci i młodziezy. Zmieniły się jednak nieco priorytety konkursu.  Wciaz kładziemy duzy nacisk na przeciwdziałanie mowie nienawiści, jednak rozszerzyliśmy ten priorytet o działania wykraczające poza sam Internet. W obszarze przeciwdziałania wykluczeniu podkreśliliśmy rolę pracy środowiskowej. W przypadku wniosków dotyczących zwalczania dyskryminacji proirytetowo będą tarktowane działania rezlizowane poza Warszawą. Mamy nadzieję, ze ośmieli to mniejsze organizacje do spróbowania swoich sił w konkursie- wyjaśnia Anna Rozicka, dyrektor programu.

Wszystkie zmiany i dodatkowe wyjaśnienia zasad konkursu zostaly czytelnie zaznaczone w uzupełnionej wersji Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców, który jest dostępny na stronie internetowej programu.

Interenetowwy System Wniosków otwarty do dnia 15 kwietnia 2014 roku do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje: www.ngofund.org.pl

Zapraszamy na fanpage programu: www.facebook.pl/Obywatele-dla-Demokracji

Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operatorem programu jest Fundacja batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. 

Kontakt: Katarzyna Dumańska

kdumanska@batory.org.pl

048 22 536 02 69