ZAPRASZAMY!!!

koniec tekstu promocyjnego

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 
W RAMACH LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO
„DZIAŁAJ LOKALNIE VIII”2014
które odbędzie się
24 kwietnia 2014r. (czwartek)
o godz. 16:00
w  sali konferencyjnej kluczborskiego ratusza 
(Rynek 1, I piętro)
 
Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gmin: Byczyna, GorzówŚląski, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork),Lasowice Wielkie i Wołczyn do udziału w spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych beneficjentów LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, podczas którego omówiony zostanie regulamin konkursu oraz zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora. Będzie także możliwość skonsultowania swoich pomysłów.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Rynek 1, 46-200 Kluczbork
tel. 077 413 11 38; 530 111 550


 
 
Joanna Leśnierowska 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania
"Dolina Stobrawy"
ul. XXX-lecia 5 
46-211 Kujakowice Górne
Biuro: Rynek 1, 46-200 Kluczbork
tel. 530 111 550
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl 
www.dolinastobrawy.pl
www.stobrawskiinkubator.pl
TWÓJ 1 % DZIAŁA LOKALNIE 
Nr KRS: 0000251034