I N F O R M A C J A

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim informuje ,że w związku z przebudową drogi krajowej nr 45,42 (sieć wodociągowa) w dniu 17 kwietnia 2013r w godzinach od 800 do 1500 wystąpią ograniczenia w dostawie wody (mniejsze ciśnienie, chwilowe braki wody) w miejscowościach: Budzów, Dębina, Leśniki, Karłów, Nowa Wieś, Krzyżanowice, Gorzów Śląski ul. Byczyńska i przyległe, ul. Rynek i przyległe, ul. Kluczborska i przyległe, ul. Chopina i przyległe oraz brak wody w miejscowości Gorzów Śląski ul. Pisakowa, ul. Piłsudskiego, ul. Miarki, ul. Wojska Polskiego.

W związku z powyższym jest uruchomiony zastępczy punkt poboru wody:

- ujęcie wody w Gorzowie Śląskim ul. Towarowa 4.

Za związane z tym utrudnienia, przepraszamy.