Odpady problemowe to odpady niebezpieczne pochodzące z odpadów komunalnych oraz odpady wielkogabarytowe. 

koniec tekstu promocyjnego

Odpady problemowe to odpady niebezpieczne pochodzące z odpadów komunalnych oraz odpady wielkogabarytowe.

 

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy baterie i akumulatory, baterie i akumulatory małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki.

Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny znaleźć się razem z innymi odpadami. Powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.

 

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne itp.). Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich unieszkodliwieniem.

 

Zasady odbierania odpadów problemowych

 

Dwa razy w roku, w wyznaczonych wcześniej terminach, jest prowadzona przydomowa wystawka odpadów problemowych. Ponadto w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krzyżanowicach przy składowisku odpadów każdy mieszkaniec gminy Gorzów Śląski może przywieść swoje odpady problemowe.