Burmistrz Gorzowa Śląskiego zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku został sporządzony spis wyborców, który udostępniany jest do wglądu  w tutejszym Urzędzie Miasta (pokój 24 w godz. od 800 do 1500). 

 

koniec tekstu promocyjnego

Informacja
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udostępniania spisu wyborców


 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U.    Nr 21, poz. 112, Nr 26,poz.134,Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.849, 951 i 1529 oraz   z 2014 r. poz. 179 i 180)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 30 kwietnia 2014 roku został sporządzony spis wyborców, który udostępniany jest do wglądu  w tutejszym Urzędzie Miasta (pokój 24 w godz. od 800 do 1500). 


Burmistrz Gorzowa Śląskiego

/-/ Artur Tomala