Pasjonat i badacz lokalnej historii (1931 - 2012)

koniec tekstu promocyjnego

Lucjan Jurczyk (13 listopada 1931- 17 marca 2012 roku)

      Syn Pawła i Gertrudy z domu Pietras był pierwszym dzieckiem urodzonym na dzisiejszej ulicy Piłsudskiego w Gorzowie Śląskim. Jego rodzicie pracowali w gorzowskim majątku. Ośmio klasową Szkołę Powszechną rozpoczął w 1939 i ukończył ją w 1947roku. Pragnieniem młodego Lucjana było wyuczyć się zawodu elektryka, w związku z tym podjął on naukę w Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie w latach 1948-51. Na podstawie świadectwa ukończenia klasy trzeciej Gimnazjum w Nysie przyjęty został do klasy czwartej Technikum Mechanicznego w Nysie. Tam z bardzo dobrym wynikiem zdał egzamin dojrzałości i uzyskał tytuł technik elektryk. W latach 1952-55 pełnił służbę wojskową w Zamościu. 1955 roku Jednostka Wojskowa w Modlinie kieruje zdolnego Jurczyka na uczelnie Politechniki Warszawskiej, ale z powodu braku miejsc nie został przyjęty. 
      W latach 1955-93 pracuje jako kierownik oddziału rozwoju i dokumentacji, a później jako zastępca wydziału eksploatacji w Zakładzie Energetycznym w Opolu - oddział Kluczbork. W ostatnich latach pracy w zakładzie staje się współautorem "Monografia Zakładu Energetycznego w Opolu". 
      W dniu 10 lipca 1979 roku Lucjan Jurczyk otrzymał Brązową Odznakę Zasłużonych dla Energetyki, 31 sierpnia 1981 roku została mu nadana Odznaka Honorowa Zasłużonemu Opolszczyźnie. Dnia 3 września 1981 roku został odznaczony  Uchwała Rady Państwa Brązowym Krzyżem Zasługi, natomiast Złotą Odznakę Zasłużony dla Energetyki otrzymał 1 października 1992 roku. 
      Po przejściu na emeryturę Lucjan Jurczyk poświęcił się swojej pasji, poszukując materiałów dotyczących lokalnej historii naszego miasta i okolic. Został członkiem radłowskiego Koła Miłośników Historii Lokalnej, które było organizatorem spotkań dotyczących dawnych dziejów. Tam spotkał wielu pasjonatów historii, którzy wspólnie wspierali się swoimi wiadomościami - tak powstała książka "Kościeliska - dzieje miejscowości i parafii". Również ślady udziału Jurczyka widoczne są w książce Ks. Józefa Dziuka pt. "Z dziejów parafii w Gorzowie Śląskim".
      W 2006 roku Lucjan Jurczyk został laureatem Róże Powiatu 2006. Również w tym roku jako zasłużony dla gminy, podczas 765. lecia miasta z rąk burmistrza Artura Tomali otrzymał medalion z herbem Gorzowa Śląskiego. W tym czasie została oddana do pożytku publicznego książka pt. "Zarys dziejów Gorzowa Śląskiego" napisana przez Lucjana Jurczyka.
      W okresie, w jakim poświęcił się swojej pasji zebrał ogrom materiałów dotyczących historii, zarówno pisanych jak i fotograficznych. Jego dobra znajomość języka niemieckiego przydała się również podczas tłumaczenia korespondencji między gorzowską parafia, a parafią w Rottenburgu (Niemcy) w sprawie przekazania zabytkowego dzwonu Jana Chrzciciela. 
      W Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzów Śląski Jurczyk był honorowym członkiem. Był nieocenioną pomocą dla studentów przy pisaniu prac. Do końca swoich dni myślami był przy gorzowskiej historii lokalnej. Zmarł w wieku 80 lat  Gorzowie Śląskim.

Opracowano na podstawie materiałów archiwalnych dostarczonych przez rodzine.