Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw i obywatelstwa Vivane Reding- przy współpracy z Robertą Angelilli, mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego urpowadzenia dziecka- ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka. Kampania ma na celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz umów, ktore będą zawierane w najlepszym interesie dziecka. Szczegółowe informacje jak można zaangażować się w Kampanię znjadą Państwo w załączniku do pisma Komisji Europejskiej.