http://ssd.opolskie.pl/page/93,wszystkie-aktualnosci.html?id=85

koniec tekstu promocyjnego

575x300.jpeg

 

W ramach pilotażu ze zniżek będą mogli korzystać mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 65 rok życia. Zniżki udzielane będą na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek.

Pełne uruchomienie Karty nastąpi w II kwartale 2014 r.

Opolska Karta Rodziny i Seniora będzie wydawana bezpłatnie rodzinom  posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, a także osobom starszym, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim. 

Więcej informacji znajduje sie pod linkiem podanym poniżej.

http://ssd.opolskie.pl/page/93,wszystkie-aktualnosci.html?id=85