Informacja z niedojścia do skutku przetaru na nieruchomość położoną w Gorzowie Śl.

koniec tekstu promocyjnego

 

Informuję, iż dnia 13.06.2014r o godz. 900 w tutejszym urzędzie z powodu nieobecności oferenta, który jako jedyny  wpłacił  wadium,  nie doszedł do skutku I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki   nr 2114 o pow. 0,0976 ha, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Gorzowie Śl., przy ul. Ks. Józefa Olszoka,  dla której prowadzona jest KW OP1L/00016129/7 w SR w Kluczborku.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inz. Artur Tomala