Zaproszenie na spotkanie organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kluczborku.

koniec tekstu promocyjnego

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem, rozwijaniem działalności

gospodarczej oraz udziałem w szkoleniach dofinansowanych z Unii Europejskiej pn.:

Możliwości wsparcia osób planujących założyć oraz rozwijać działalność gospodarczą. Promocja 

Sieci PIFE.

Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL;

- Pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013;

- Źródła poszukiwania informacji o szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

- Działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

- Instytucje Otoczenia Biznesu w województwie opolskim.

 Spotkanie odbędzie się 10 i 17 lipca oraz 07 i 14 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w Starostwie 

Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (sala 213). 

Zgłoszenia na spotkanie proszę kierować do:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

siedziba: Starostwo Powiatowe w Kluczborku

ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

tel. 77 418 52 18 w. 180, 183

fax. 77 418 65 20

http://lpi.kluczbork@opolskie.pl

http://www.rpo.opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!