W niedzielę 18 września 2011 roku swoje święto obchodzili rolnicy Gminy Gorzów Śląski. Głównym organizatorem tegorocznych Dożynek Gminnych były organizacje formalne i nieformalne sołectwa Uszyce. Uroczystości dożynkowe rozpoczął korowód dożynkowy z mażoretkami i orkiestrą dętą na czele, który bieg swój rozpoczął spod bloków w Uszycach.
Msza Święta Dziękczynna prowadzona przez księdza proboszcza Andrzeja Markowskiego oraz dwóch Braci ze Zgromadzenia Braci Szkół chrześcijańskich w Uszycach odbyła się na placu kościelnym zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMW, która zgromadziła wielu wiernych.  
Po mszy korowód udał się na boisko w Uszycach, gdzie odbyła się oficjalna część tej imprezy. Tam, tradycyjny bochen chleba przyjął od Starostów Dożynkowych (Regina i Marek Sekienda) Burmistrz Gorzowa Śląskiego- Artur Tomala.
W tym samym czasie Jury Konkursowe oceniało Korony Żniwne i Korowody Dożynkowe. I tak dokonano oceny:
 
NAJŁADNIEJSZA KORONA ŻNIWNA:
I miejsce:    Pawłowice,
II miejsce:    Uszyce,
III miejsce:    Skrońsko,
Wyróżnienie:    Krzyżanowice.
 
NAJŁADNIEJSZY KOROWÓD DOŻYNKOWY:
I miejsce:    Uszyce,
II miejsce:    Nowa Wieś,
III miejsce:    Osiedle Centrum
 
Pozostali uczestnicy konkursów dostali dyplomy z podziękowaniami i gratulacjami za udział: Budzów, Dębina, Pakoszów, Kobyla Góra, Zdziechowice, Osiedle Południe miasta Gorzów Śląski.  
Burmistrz wręczył wszystkim uczestnikom konkursów nagrody, a także wyraził swe podziękowania dla ogromu pracy rolników oraz dumę z poziomu rolnictwa w gminie.
            Wówczas odbyła się dekoracja zasłużonych rolników, której dokonał Wiceminister Rolnictwa- Andrzej Butra
Rolnicy uhonorowani medalem:
1. Włodzimierz Marcinów- Uszyce,
2. Józef Bukal- Zdziechowice,
3. Andrzej Zakliński- Zdziechowice,
4. Erwin Kubik- Skrońsko,
5.Eleonora Gmyrek- Skrońsko,
6. Konrad Rybot- Pakoszów,
7. Waldemar Szirch- Pawłowice,
8. Elżbieta Lepsza- Dębina,
9. Eryk Kirsch- Dębina,
10. Józef Wojczyk- Kozłowice,
11. Jerzy Kubacki- Nowa Wieś,
12. Józef Zawada- Gorzów Śląski,
13. Jerzy Kania- Jastrzygowice,
14. Witold Kania- Jastrzygowice,
15. Krzysztof Respondek- Jamy,
16. Renata Brodacka- Goła,
17. Waldemar Rybot- Dębina,
18. Magdalena Klos- Gorzów Śląski,
19. Norbert Kostyra- Gorzów Śląski,
20. Rafał Fabianek- Gorzów Śląski,
21. Ryszard Sachta- Gorzów Śląski,
22. Andrzej Kotowicz- Budzów.  
 
Również pan Antoni Polak- wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oleśnie ufundował nagrody pieniężne dla tych, który pracowali przy udekorowaniu Korowodów Dożynkowych.
Po wręczeniu nagród i dekoracji ponownie głos zabrał Burmistrz Gorzowa Śląskiego- Artur Tomala i szczególne sława podziękowania skierowała do mieszkańców i organizacji sołectwa Uszyce, które przygotowały te uroczystość. Podziękował również delegacjom sołectw za udział w ceremonii dożynkowej, Mszy Świętej Dziękczynnej oraz za wspaniałe wieńce żniwne złożone na ołtarzu kościoła i pomysłowe korowody dożynkowe- „Ich wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu i zaangażowania”.   
Burmistrz podziękował również księdzu Andrzejowi Markowskiemu odprawiającemu Mszę Święta- „była ona wyrazem wdzięczności mieszkańców naszej Gminy za tegoroczne plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników.”
Słowa podziękowania również dla wszystkich mieszkańców, którzy tak licznie przybyli na gminne święto- „Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Święto Plonów stało się wspaniałą okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania.”- Burmistrz Gorzowa Śląskiego, Artur Tomala.    

Ważnym elementem podczas dekoracji były podziękowania Burmistrza złożone na ręce Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Uszyckiej- pani Bożeny Partyki, za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Opolska 2011 w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi”.

Jednak szczególe słowa podziękowania i uznania Burmistrz złożył Panu Pawłowi Giza- Sołtysowi Wsi Uszyce za podjęcie inicjatywy podtrzymywania tradycji organizowania Gminnego Święta Plonów oraz przejęcie na siebie obowiązków organizatora imprezy.  
            
Zaplanowano także część artystyczną, któą otworzył występ Orkiestry Dętej z Łubnic wraz z Mażoretkami. W dalszej częśćipopołudnie spędziliśmy na biesiadowaniu z Zespołem Andrzeja Miś oraz Claudi i Kasi Chwołka.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem OMEGA z Kuniowa.

Naturalnie wszystkiemu temu towarzyszył kołoc śląski, obficie zaopatrzony bufet, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, możliwość przejażdżki na kucyku, a przede wszystkim dobry humor i wyśmienita zabawa, oraz wiele innych atrakcji.