REKRUTACJA DO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM
Informujemy, iż z dniem 5 stycznia 2021 roku rusza nabór dzieci do Publicznego Żłobka „Iskierka” w Gorzowie Śląskim.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych do zgłaszania dzieci. Żłobek będzie dysponował maksymalnie 50 miejscami. Planowane rozpoczęcie pracy Żłobka: od 1 lutego 2021 roku.
Kartę zgłoszenia oraz wymagane dokumenty umieszczamy w załączeniu; dokumenty aplikacyjne można również pobrać ze strony www.gorzowslaski.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.
Wypełnione dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim, w terminie do 13.01.2021 do godz. 15:30.
Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z treścią uchwały dotyczącej obowiązujących opłat za pobyt dzieci w Żłobku: https://bip.gorzowslaski.pl/download/file/id/12588a także z treścią statutu Publicznego Żłobka „Iskierka” w Gorzowie Śląskim stanowiącego załącznik do uchwały: https://bip.gorzowslaski.pl/download/file/id/12589