WAŻNE!!! GRANTY PPGR- UZUPEŁNIENIE WNIOSKU!!!

Dotyczy uzupełnienia oświadczeń będących załącznikiem
do wniosku w ramach Programu Cyfrowa Gmina- GRANTY PPGR.

 

W związku ze wstępną weryfikacją wniosku Gminy Gorzów Śląski do konkursu
w Programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym,  zostaliśmy poproszeni o uzupełnienie brakujących, niezbędnych danych.

 

W związku z tym należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2021 roku następujące dokumenty:

  1. Załącznik do oświadczenia,
  2. Dokumenty potwierdzające:
  • fakt pracy rodzica/dziadka/pradziadka w PPRG (np. świadectwo pracy, umowa
    o pracę, kserokopia książeczki ubezpieczeniowej, zaświadczenia z innych instytucji państwowych potwierdzających zatrudnienie),
  • pokrewieństwo z osobą pracującą w PPGR (np. akty stanu cywilnego, z których będzie wynikać pokrewieństwo ucznia z osobą pracującą w PPGR).

 

Ww. dokumenty w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, prosimy
o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim- biuro 13a I piętro
(przy Sekretariacie).

 

WNIOSKI NIEUZUPEŁNIONE ZOSTANĄ ODRZUCONE

 

Osoba do kontaktu: Michalina Stelmach

34/3505710 wew. 155

 

Pliki do pobrania