Zarządzenie Nr 0050.223.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 9.11.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem.