Zarządzenie Nr 0050.225.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia rokowań po po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski położonej w miejscowości Krzyżanowice, działka nr 183 o powierzchni 0,0773 ha, arkusz mapy 1