Zarządzenie nr 0050.251.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 22.12.2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonej do zbycia położonej w miejscowości Nowa Wieś oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 234/3 o powierzchni 0,0390 ha