Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 10.03.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.