Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 17.03.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Skrońsko, arkusz mapy 4, działka ewidencyjna nr 1 o powierzchni 0,1971 HA