Zarządzenie Nr 0050.156.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 02.11.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w miejscowości Gorzów Śląski