Usuwanie azbestu w 2024 roku

O G 艁 O S Z E N I E

 

BURMISTRZA GORZOWA 艢L膭SKIEGO

o naborze wniosków o dofinansowanie

 w ramach Programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawieraj膮cych azbest:

Cz臋艣膰 2) Przedsi臋wzi臋cia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawieraj膮cych azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

 

 

 Z dofinansowania mog膮 skorzysta膰 wy艂膮cznie gospodarstwa rolne nale偶膮ce do beneficjentów Dzia艂ania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania 艂a艅cucha dostaw produktów rolnych i spo偶ywczych oraz budowy odporno艣ci podmiotów uczestnicz膮cych w 艂a艅cuchu. Cz臋艣膰 inwestycji: wymiana pokry膰 dachowych z materia艂ów szkodliwych dla zdrowia lub 艣rodowiska w gospodarstwach rolnych”, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyp艂aci艂a i rozliczy艂a 艣rodki.

 

Kosztami obejmuj膮cymi dofinansowanie b臋d膮 wy艂膮cznie koszty zbierania wyrobów wcze艣niej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawieraj膮cych azbest.

 

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania nale偶y sk艂ada膰

w Urz臋dzie Miejskim w Gorzowie 艢l膮skim,

  1. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów 艢l膮ski,

sekretariat (I pi臋tro, pok. nr 13)

 

 

Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 w siedzibie Urz臋du Miejskiego w Gorzowie 艢l膮skim – pokój nr 26 lub pod numerem tel. 34 3505710 wew. 158

 

Pliki do pobrania