Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski