Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni  w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego urządzeń zlokalizowanych na działce nr 416/2 w Pawłowicach.