URZĄD MIEJSKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM          

tel.  +48 34 350 57 10;   +48 34 359 40 04;   

fax - nr wew. 42

 


REFERAT ORGANIZACYJNY (OR-I)

SEKRETARIAT: nr wew. 21, 43

 


REFERAT FINANSOWY (FN-II)

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA: nr wew. 27, 28

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA: nr wew. 40

KASA: nr wew. 70

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT: nr wew. 30, 60

 


REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I LEŚNICTWA (GRL-III)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 26

STANOWISKO D/S GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI: nr wew. 25, 56

 


REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (IZP-IV)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 57

STANOWISKO D/S PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO: nr wew. 38

STANOWISKO D/S INWESTYCJI: nr wew. 36

 


REFERAT BEZPIECZEŃSTWA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI (BDP-V)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 37

STANOWISKO D/S DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI: nr wew. 55

STANOWISKO D/S GOSP.MIESZKANIOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI: nr wew. 35

 


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO (SO-VI)

KIEROWNIK REFERATU I USC: nr wew. 39

STANOWISKO D/S EWIDENCJI LUDNOŚCI: nr wew. 67

 


BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I KADR: nr wew. 48


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (GKS-VII)

KIEROWNIK REFERATU: nr wew. 54

STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA: nr wew. 58