GOSPODARKA ODPADAMI

  • Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

    Zdjęcie do artykułu: Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze względu na zawartość substancji szkodliwych zarówno dla środowiska, jak i zdrowia, nie jest zaliczany do odpadów wielkogabarytowych oraz nie może trafić do standardowych pojemników, które znajdują się na Państwa nieruchomości. Na terenie gminy Gorzów Śląski zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpiecznie i zgodnie z prawem oddać m.i.n. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gorzowie Śląskim, zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza 16 ,46-310 Gorzów Śląski.