Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gorzów Śląski

Niniejsze dokumenty stanowią roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzów Śląski, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania