NOWE STAWKI OP艁AT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Rada Miejska Gorzowa 艢l膮skiego podj臋艂a Uchwa艂臋 Nr XL/308/2022 w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XXVI/211/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op艂aty i ustalenia stawki op艂aty za pojemnik.

Zmianie uleg艂a miesi臋czna stawka op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:

1) 36 z艂 za ka偶d膮 osob臋 zamieszkuj膮c膮 dan膮 nieruchomo艣膰 (je偶eli nieruchomo艣膰 zamieszkuj膮 jedna lub dwie osoby)

2) 115 z艂 od gospodarstwa domowego (w przypadku zamieszkiwania trzech, czterech lub wi臋cej osób)

W przypadku nieruchomo艣ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj膮cych bioodpady w kompostowniku przydomowym, zwalnia si臋 z cz臋艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku wysoko艣膰 miesi臋cznej op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejsza si臋 o kwot臋 stanowi膮c膮 iloczyn:
a) 2,00 z艂 oraz liczby osób zamieszkuj膮c膮 dan膮 nieruchomo艣膰,
b) 5 z艂otych oraz liczby gospodarstw domowych zamieszkuj膮cych dan膮 nieruchomo艣膰.

Gdy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie wype艂nia obowi膮zku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zobowi膮zany jest do ponoszenia podwy偶szonej miesi臋czne stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko艣ci:
1) 72 z艂 za ka偶d膮 osob臋 zamieszkuj膮c膮 dan膮 nieruchomo艣膰
2) 230 z艂 od gospodarstwa domowego.

 

Je偶eli dana nieruchomo艣膰 jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala si臋 jako iloczyn liczby mieszka艅ców zamieszkuj膮cych dan膮 nieruchomo艣膰 oraz stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do dnia 31 maja 2022 roku do wszystkich mieszka艅ców zostan膮 dostarczone pisemne zawiadomienia o zmianie stawki.

 

STAWKI OP艁AT B臉D膭 OBOWI膭ZYWA膯 OD 1 CZERWCA 2022 ROKU