RADA MIEJSKA 2018- 2023, KOMISJE STAŁE

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja 

1

MALECHA ROBERT

Przewodniczący

2

KAJKOWSKI ARTUR

Z- ca Przewodniczącego

3

FRONCEK KLAUDIA

Z- ca Przewodniczącego

4

BISKUP KAMIL

Członek Rady Miejskiej

5

DYRKA SEBASTIAN

Członek Rady Miejskiej

6

DZIEDZIC BOGUSŁAW

Członek Rady Miejskiej

7

GAWLIK MARCIN

Członek Rady Miejskiej

8

JABŁOŃSKA JADWIGA

Członek Rady Miejskiej

9

KAMIŃSKA JOANNA

Członek Rady Miejskiej

10

KULESA DAMIAN

Członek Rady Miejskiej

11

KULESZA JOANNA

Członek Rady Miejskiej

12

KULIK SARA 

Członek Rady Miejskiej

13

MÜNZER JÓZEF

Członek Rady Miejskiej

14

STEFAN TOMASZ

Członek Rady Miejskiej

15

WIECZOREK IRENEUSZ

Członek Rady Miejskiej

 

KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

KOMISJA REWIZYJNA

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Dyrka Sebastian

Przewodniczący

2

Dziedzic Bogusław

Z- ca Przewodniczącego

3

Jabłońska Jadwiga

Członek Komisji

4

Wieczorek Ireneusz

Członek Komisji

 

KOMISJA DS. BUDŻETU, FINANSÓW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Kajkowski Artur

Przewodniczący

2

Kulesa Damian

Z- ca Przewodniczącego

3

Biskup Kamil

Członek Komisji

4

Froncek Klaudia

Członek Komisji

5

Gawlik Marcin

Członek Komisji

6

Kamińska Joanna

Członek Komisji


7
Robert Malecha Członek Komisji 

 

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Kulesa Damian

Przewodniczący

2

Dziedzic Bogusław

Z- ca Przewodniczącego

3

Biskup Kamil

Członek Komisji

4

Dyrka Sebastian

Członek Komisji

5

Gawlik Marcin

Członek Komisji

6

Kamińska Joanna

Członek Komisji

 

Munzer Józef

Członek Komisji

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY i OCHRONY ZDROWIA

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Klaudia Froncek 

Przewodnicząca

2

Stefan Tomasz

Z- ca Przewodniczącej

3

Jadwiga Jabłońska

Członek Komisji

4

Kajkowski Artur

Członek Komisji

5

Joanna Kulesza

Członek Komisji 

6

Sara Kulik 

Członek Komisji 

7

Ireneusz Wieczorek Członek Komisji