Oświadczenie o rodzajach odpadów, które są poddane odzyskowi na własne potrzeby

Do dnia 15 stycznia 2018 roku właściciel nieruchomości – składający deklaracje na odpady, ma obowiązek złożyć do Burmistrza Gorzowa Śląskiego oświadczenie o rodzajach odpadów, które są poddane odzyskowi na potrzeby własne.

Wzór oświadczenie można pobrać w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śląskim (pokój nr 21a), na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl (gospodarka odpadami) oraz u sołtysów.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy system segregowania odpadów. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do segregowania odpadów w następujący sposób:

  • papier
  • szkło
  • metal i tworzywa sztuczne
  • bioodpady
  • pozostałe po segregacji

Z uwagi na możliwość zagospodarowania bioodpadów
i papieru we własnym zakresie, złożenie przedmiotowego oświadczenie pozwoli na niepodnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą oświadczenia powinni złożyć nową deklarację, tym samym ich nieruchomości zostaną wyposażone w kolejne pojemniki na papier oraz bioodpady.

Pliki do pobrania